The Blog

De betekenis van huilen bij baby’s

Huilen is gedrag dat volledig past bij de ontwikkeling van een kind. Toch is er over het algemeen weinig dat jou als ouder meer raakt dan het huilen van jouw kind. Zeker wanneer jouw baby overmatig huilt, kan dat jou als ouder ook flink van streek maken. Dan wil je gewoon weten wat maakt dat je baby zo huilt en wat hij je wil vertellen. ‘Ja, kon hij het maar vertellen!’, zal je vast denken…

Precies daarom dit blog over de betekenis van huilen bij baby’s.

Wanneer huilt mijn baby overmatig (excessief)?

Wanneer we spreken over huilen bij baby’s wordt vaak gesproken in termen van normaal en overmatig (excessief) huilgedrag. We noemen een kind zelfs een ‘huilbaby’ wanneer hij overmatig huilt. Toch klopt die term niet naar mijn idee. Door gebruik te maken van deze term, identificeren we – naar mijn mening – het kind met het huilen. Daarom zou ik graag het huilen los willen koppelen van de baby. Huilen is niet iets dat kinderen zijn, het is iets dat ze doen én huilen kunnen kinderen om veel verschillende redenen.

Gezonde, goed gevoede baby’s die overmatig huilen voldoen volgens veel richtlijnen aan de term ‘huilbaby’ ofwel de diagnose excessief huilen wanneer zij, tenminste 3 weken, 3 dagen per week, 3 uren lang per dag huilen (de definitie van Wessel 1954). Dit wil ik ook graag nuanceren en enigszins loskoppelen van deze statistische gegevens. Het vertelt mij bijvoorbeeld nog niets over de beleving van het huilen: Hoe is het voor jou als ouder dat jouw kind huilt? Wat is de intensiteit waarmee jouw kind huilt? Wat wil hij mogelijk vertellen met zijn huilen? Etc..

Een kind huilt voor mij dus ‘overmatig’ of misschien beter gezegd opmerkelijk, wanneer het in beleving van ouders (te) veel of opmerkelijk huilt. Dan is er voor mij reden genoeg om op onderzoek uit te gaan!

Het verloop van huilen

Uit studies blijkt dat in de eerste weken de totale duur van het huilen langzaamaan toeneemt, met een piek rond de 6-8 weken. Gemiddeld huilt een baby dan 2 uur en 3 kwartier per etmaal. Na deze piek neemt de duur van het huilen langzaamaan weer af, tot een stabiel niveau wordt bereikt bij 12 weken. Reden hiervoor lijkt te zijn, dat zij steeds meer andere manieren leren om met jou als ouder te communiceren en ook beter prikkels leren verwerken. Gemiddeld huilen kinderen vanaf 12 weken nog één uur tot anderhalf uur per dag.

Let wel, ook dit zijn statistieken over een gemiddeld aantal kinderen. Wederom zegt het niets inhoudelijks over het huilen zelf en al helemaal niet over wat dit betekent voor jou en jouw kind. Heb jij dus vragen, zorgen, of zit jij misschien wel met jouw handen in het haar? Schroom dan vooral niet om het bespreekbaar te maken en indien gewenst ook duidelijk om hulp te vragen bij bijvoorbeeld je consultatiebureau, huisarts of een ander deskundige.

De eerste huil van een baby

De eerste huil van ons kind, is er een waar we vaak reikhalzend naar uitkijken als ouder. Wij associëren het vaak met een teken van leven en goed ademhalen. Echter de bevalling resulteert, soms plotsklap, in een geheel nieuwe sensatie van de wereld voor een baby en dat maakt natuurlijk een grote indruk. Daarnaast ondersteunt het huilen om de longen extra met zuurstof te vullen en eventueel slijm en vruchtwater weg te werken. Niet gek dus als baby’s dan even huilen. Het kan ook heel goed zijn dat een baby niet huilt na de geboorte. Als de ademhaling en hartslag goed zijn is dat ook helemaal prima.

Vanaf dit moment is huilen een (vaak effectief) communicatiemiddel voor jouw kind. Het heeft als primair doel de nabijheid van ouders te versterken, vooral als er iets aan de hand is.

Wat kan jouw baby vertellen doormiddel van zijn huilen?

 • Honger of dorst;
 • Vermoeidheid;
 • Het warm of koud hebben;
 • Een vieze luier hebben;
 • Hinderlijke sensaties: bijvoorbeeld te veel lawaai, plotselinge veranderingen, te veel of te vaak prikkels, wind, zon, etc;
 • Lichamelijk ongemak of pijn: zoals bij o.a. jeuk, uitslag, kramp, (verborgen) reflux, koemelkeiwitallergie, etc;
 • Spanningen/onrust/emoties in of om het kind heen;
 • Spanningen/onrust/emoties in het ouderschap of bij de ouder;
 • Spanningen/onrust/emoties in de maatschappij of omgeving;
 • Zijn verhaal vanaf de periode van conceptie tot nu;
 • Etc.

Doormiddel van verschillende soorten van huilen communiceert jouw kind over wat er aan de hand is. Zo zal hij over het algemeen op een andere manier huilen wanneer hij dorst heeft dan wanneer hij pijn heeft. Toch is dit niet altijd even duidelijk. De manier waarop jouw kind huilt kan ook weer beïnvloed worden door verschillende factoren zoals prikkelgevoeligheid, de voorgeschiedenis, temperament etc.

Op zoek naar de kern

Bij huilen vind ik belangrijk om op zoek te gaan naar het persoonlijke verhaal dat jouw kind wil vertellen met zijn huilen. Vaak is dat iets kleins, soms is dat ook iets groots. Nog te vaak verzandt men, bij overmatig of opmerkelijk huilen, in alleen de symptoombestrijding. Men start met inbakeren, baarmoeder geluiden, schommelende wiegjes etc, etc.. Logisch, ik snap het helemaal, ik heb het zelf ook allemaal geprobeerd, want op gegeven moment was ik echt radeloos van het gehuil van mijn kind. Alleen had ik daarmee ook de oorzaak aangepakt? Nee! Gevolg was dat het – eigenlijk nog steeds bestaande probleem – zich later in een andere vorm opnieuw aandiende. In mijn geval was dat bijvoorbeeld een slaapprobleem bij mijn zoon. En dat is in de meeste gevallen te voorkomen door direct op zoek te gaan naar de kern.

Factor kind, ouderschap en maatschappij/omgeving beïnvloeden elkaar wederzijds. Als een systeem zijn ze onderling verbonden. Zodra er iets speelt in een factor binnen dit systeem, heeft dit dus ook invloed op de andere factoren binnen het systeem. Wanneer jouw kind veel huilt heeft dit ongetwijfeld effect op jou als ouder en maatschappij/omgeving. En hoe jij je voelt als ouder heeft andersom ook weer effect op jouw baby en maatschappij/omgeving.

De Corona-crisis, een maatschappelijk en misschien voor jou ook wel persoonlijk probleem, niet ondenkbaar als deze omstandigheid ook effect heeft op het ouderschap, jou als ouder of jouw kind.

Door goed naar deze driehoek te kijken, in combinatie met de betekenissen van huilen en het huilgedrag dat jouw kind laat zien, zou je een kern kunnen ontdekken. Heb je de kern, dan kan er makkelijker gewerkt worden richting een oplossing.

Loop jij vast of is het nog niet zo makkelijk om tot de kern te komen? Check mijn gratis Korte Essentiescan!

Succes!

Liefs,

Linda, New Nurture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *