The Blog

VADERS & GEZIN

Ja vaders… voor geval jullie het nog niet wisten: Jullie zijn superbelangrijk!

Pasgeleden stond mijn man in de keuken het eten te bereiden. Mijn dochter van 10 jaar oud en ik, zaten samen aan de eettafel. We deden een quiz en ik vroeg haar of ze ook wist vanaf welke leeftijd we ons volwassen mogen noemen? Daarop zegt Liv: “Ik geloof dat je rond je 23e echt volwassen bent, toch? Alhoewel (vinger bedenkend op haar kin geplaatst)… Papa is eigenlijk nog steeds niet volwassen, haha!” Whahaha… Er ontstond natuurlijk grote hilariteit aan tafel bij ons, Papa mengde zich uiteraard ook gelijk in het gesprek en we vroegen nieuwsgierig om uitleg… “Wat maakt Papa minder volwassen dan?” Liv: “Nou dat hij altijd van die flauwe grapjes maakt, druk stoeit met ons en jij dan ineens 3 kinderen hebt om te corrigeren én omdat papa wel met voetbal gewoon hard in duel gaat met ons en ons in het duin in hoge bomen laat klimmen en van jou mag dat niet!” Ik: “Aha… ja het is maar goed dat mama niet altijd direct ziet wat papa jullie wel laat doen, haha… en weet je Liv… los van volwassen zijn, is dat gewoon ook vaak een verschil tussen de rol van papa’s en mama’s”.

Dit bracht mij bij het onderwerp van mijn blog vandaag: VADERS & gezin

Natuurlijk kennen we meer gezinssamenstellingen dan alleen die van vader-moeder-kind(eren). De vader- en moederrol is dus absoluut niet zwart – wit en ligt veel genuanceerder, voor zover je ook wel echt kan spreken van verschillende rollen. Als man of vrouw heb je namelijk beide vormen van energie tot je beschikking én dus kun je ook beiden spelen met de rol of het gedrag dat daarbij past. En precies dát is waar het om gaat.

Voor het gemak benoem ik het vaders of de vaderrol en/of moeders of moederrol. Ik zal in dit blog meer op de vaderrol ingaan, omdat deze rol lange tijd erg onderschat is geweest. Van oudsher stamt dit nog uit de tijden dat vaders aan hoofd van het gezin stonden, op jacht gingen, veel van huis waren, op het platteland werkten, of zakelijk tot laat actief waren en daarmee het eten voor het gezin of het inkomen genereerden. Misschien ken je de reclame van SIRE nog wel: Wie is toch die man die altijd op zondag het vlees komt snijden? Met daarnaast de moeder, die het jonge kind dichtbij zich droeg, voedde, zij die als hoofd van de opvoeding werd gezien en vanzelfsprekend alle zorgtaken thuis op zich nam.

Tegenwoordig krijgt de vaderrol – ook vanuit overheidswegen – een steeds prominentere plaats in de opvoeding van kinderen. En gelukkig maar! Uit diverse onderzoeken blijkt dat de moederrol én vaderrol beiden voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang zijn. Wat dus niet betekent dat je als vader alleen maar aspecten uit de vaderrol kan vervullen en andersom, maar wel dat beide componenten belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen.

De drie psychologische basisbehoeften voor een gezonde ontwikkeling zijn: verbinding/relaties, autonomie en erkenning/vaardigheden. Van nature geven vaders hier een andere invulling aan dan moeders, maar dit kan je natuurlijk zelf ook een andere invulling geven!

Wat zijn nu de gunstige effecten vanuit die vaderrol op kinderen?

  • Vaders handelen meer vanuit ratio, doelen en heldere strategie

De hardere kant is vanuit nature meer ontwikkelt, winnen, presteren etc. Moeders handelen meer vanuit de zachte kant, gevoel en intuïtie, zij durven daar en tegen weer makkelijker niet-te-weten.

  • Vaders maken meer de brug naar de buitenwereld

Moeders zijn meer georiënteerd op de binnenwereld.

  • Vaders stellen vaak meer wie, wat, waar, waarom vragen

Vaders zijn meer gericht op feiten en verklaringen (naar buiten). Moeders stellen vaak meer gevoelsvragen en zijn meer gericht op beleving (naar binnen).

  • Vaders dagen het kind vaak meer uit

Een spelletje geven zij vaak minder snel gewonnen voor het kind dan dat moeders dat doen.

  • Vaders brengen meer tijd met kinderen door in spelactiviteiten

Vaders gaan vaak meer alleen met het kind aan de slag als zij thuis zijn. Moeders brengen meer tijd door met kinderen in zorgactiviteiten. Zij doen over het algemeen ook nog steeds meer de huishoudelijke taken dan dat vaders dat doen en die pakken zij vaak ook op wanneer zij met de kinderen thuis zijn.

  • Vaders stimuleren kinderen meer buiten de gebaande paden te gaan

Vaders nemen meer risico’s, zijn minder snel bang dat iets misgaat of dat het kind zich bezeert, dit resulteert erin dat het kind meer wordt aangemoedigd om grenzen te verleggen waardoor het kind vrijer wordt om dingen te durven ondernemen. Moeders houden kinderen vanuit hun zorgzame kant wat liever binnen de gebaande paden.

Het is dus fantastisch dat we steeds meer integratie van deze beiden rollen zien binnen gezinnen én dus ook niet per se sekse specifiek. Dit vertroebelt doordat vaders en moeders ook steeds meer zorgtaken verdelen en een grotere diversiteit aan gezinssamenstellingen ontstaat. En dat is super als je het mij vraagt! Zo is borstvoeding bijvoorbeeld iets waarin je ook vaders tegenwoordig duidelijk meer rol ziet nemen. Als vader kan je een moeder die borstvoeding geeft namelijk enorm steunen in het proces van voeden, ondanks dat jijzelf de voeding niet rechtstreeks kunt geven. En hoe fijn is dat voor moeders, want soms is het zelf voeden an sich echt al pittig genoeg.

Vaderrollen, moederrollen… belangrijkste is dat ouders samen, in welke vorm dan ook, een goede relatie/omgang hebben met elkaar. En wanneer je het ouderschap alleen doet, jouw kind kan zien hoe je goede relaties onderhoudt met jullie dierbaren. Dit zorgt voor betekenisvolle verbinding, erkenning en geeft ruimte voor autonomie voor kinderen.

Mooie dag!

Liefs,

Linda, New Nurture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *